درباره رئیس دانشکده

رزومه علمی

مشخصات شخصی

نام و نام خانوادگی:    علی امیری

مرتبه علمی:             استادیار گروه حسابداری و مدیریت اجرایی

پست سازمانی :         ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

فعالیتهای پژوهشی :   مالی مدیریت منابع انسانی

سال تولد:                 ۱۳۵۹

شماره ملی:              ۳۳۹۱۹۳۴۰۲۶

 

تحصیلات دانشگاهی

 کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱

کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت  ازدانشگاه دولتی پونا – کشور هند از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

دکتری حسابداری مدیریت  از دانشگاه دولتی کرالا – کشور هند از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

 

سوابق اجرایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

ریاست دانشکده علوم انسانی از شهریور ۹۶ تا کنون

یکدوره مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی از سال ۱۳۹۴ تا کنون

دبیر علمی اولین همایش ملی حسابداری در دانشگاه آراد اسلامی واحد بندرعباس در سال ۱۳۹۵

دبیر اجرایی دومین همایش ملی در دانشگاه آراد اسلامی واحد بندرعباس حسابداری در سال ۱۳۹۶