بورد آموزشی دکتری

برنامه ازمون جامع دکتری نیمسال دوم 98-97

 

------------------------------------

 

دروس ورودی  دکتری 97

-----------------------------------------------

مراحل تصویب عنوان و پروپوزال دکتری

1) فرم پیشنهاد موضوع

2 )شیوه نامه نگارش و تدوین

3) فرم پیشرفت کار

4) فرم تسویه حساب آموزشی

5) فرم ارائه مقاله

6) فرم تایید مقاله

7) فرم امادگی پیش از دفاع

8)فرم تایید اصلاحات پیش از دفاع

9) فرم شماره یک

10)  فرم تاریخ برگزاری دفاع

11)فرم تایید تاریخ دفاع

12) فرم تحویل رساله

13)فرم پروپوزال دکتری

-----------------------------------------------------------

زمان اریه نمره زبان دانشجویان دکتری

حد نصاب نمره زبان 

--------------------------------------------------------------------------

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع دکترا  چنانچه در مقاطع تحصیلی قبلی درس  با عنوان وصایا امام رانگذرانده اند باید این درس همراه با دروس ترمی اول ودوم  اخذ نمایند . در غیر این صورت فارغ التحصیل نمی شوند .

دانشجو موظف است در ترم اول نسبت به رفع نقص پرونده  آموزشی ( مدرک  تحصیلی و عکس و ریزنمرات وتایید تحصیلی ) اقدام نمایید.

دانشجویان  در صورت نقص تاییدیه وریزنمرات باید  با مراجعه به  طبقه هم کف ساختمان آموزش قسمت امور ثبت نامه نسبت به اخذ نامه تقاضای  ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی از دانشگاه  مقطع   اقدام نمایند .