بورد آموزشی دکتری

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع دکترا  چنانچه در مقاطع تحصیلی قبلی درس  با عنوان وصایا امام رانگذرانده اند باید این درس همراه با دروس ترمی اول ودوم  اخذ نمایند . در غیر این صورت فارغ التحصیل نمی شوند .

دانشجو موظف است در ترم اول نسبت به رفع نقص پرونده  آموزشی ( مدرک  تحصیلی و عکس و ریزنمرات وتایید تحصیلی ) اقدام نمایید.

دانشجویان  در صورت نقص تاییدیه وریزنمرات باید  با مراجعه به  طبقه هم کف ساختمان آموزش قسمت امور ثبت نامه نسبت به اخذ نامه تقاضای  ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی از دانشگاه  مقطع   اقدام نمایند .

----------------------------------------

قابل توجه دانشجویان دکتری
دانشجویانی که شرایط شرکت درآزمون جامع رادارند، حداکثر تا تاریخ
20 / 8 / 69 نسبت به انتخاب واحد درس آزمون جامع اقدام نمایند.
شرایط شرکت در امتحان جامع:
• گذراندن کلیه دروس آموزشی دوره دکتری وکسب حداقل معدل کل 16
• انتخاب واحدآمادگی امتحان جامع
• ارائه گواهی قبولی درآزمون زبان انگلیسی مورد تائید دانشگاه آزاداسلامی مطابق بخشنامه
• اخذ فرم تسویه حساب آموزشی و مالی از گروه آموزشی
دانشکده علوم انسانی

-------------------------------------------

برنامه برگزاری امتحان جامع  دانشجویان دکتری

نیمسال اول 97-96

 

 

رشته

زمان برگذاری آزمون

 

ساعت

نوع آزمون

 

دروس امتحانی

 

نام استاد

 

منابع

 

 

 

 

 

 

 

روانشناسی عمومی

 

 

28/9/96

 

 

8

 

 

کتبی

 

 

روش تحقیق و آمار

 

 

دکتر زارعی

1.روش تحقیق آمیخته

2.معادلات ساختاری

3.روش تحقیق و آمار گال و بورگ    (جلد اول و دوم)

4.شیوه مقاله نویسی خلیل میرزایی

28/9/96

10

کتبی

روانشناسی یادگیری

دکتر سماوی

1.یادگیری دکتر سیف

28/9/96

10

کتبی

روانشناسی یادگیری

دکتر درتاج

1.یادگیری دکتر سیف

2.روانشناسی یادگیری دکتر درتاج

 

28/9/96

 

12

 

کتبی

 

روانشناسی شخصیت

 

دکتر زارعی

دکتر حاجی علیزاده

دکتر جاودان

 

1.روانشناسی شخصیت فیست

2.روانشناسی شخصیت دکتر جاودان

 

 

29/9/96

 

 

8

 

کتبی

 

روانشناسی رشد

 

دکتر محمدی

1.نظریه های رشد ویلیام کرین ترجمه رجایی و خویی نژاد

2.روانشناسی رشد دوجلد لورای برک ویرایش 2015

 

29/9/96

 

10

 

کتبی

 

آسیب شناسی روانی

 

دکتر بحرینیان

1.خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک جلد دوم

2.بخش هایی از جلد اول

30/9/96

10

شفاهی

کلیه دروس

---

----

 

 

 

 

 

برنامه برگزاری امتحان جامع  دانشجویان دکتری

نیمسال اول 97-96

 

 

رشته

زمان برگذاری آزمون

 

ساعت

نوع آزمون

 

دروس امتحانی

 

نام استاد

 

منابع

 

 

 

 

 

 

 

روانشناسی تربیتی

 

 

28/9/96

 

 

8

 

 

کتبی

 

 

آمار

 

 

دکتر زارعی

1.رگرسیون چند متغیره

2.معادلات ساختاری

3.روش تحقیق و امار گال و بورگ    (جلد اول و دوم)

28/9/96

10

کتبی

روانشناسی یادگیری

دکتر سماوی

1.یادگیری دکتر سیف

28/9/96

12

کتبی

روانشناسی تربیتی

دکتر جاودان

1.روانشناسی تربیتی سانتراک

 

 

29/9/96

 

 

8

 

کتبی

 

روانشناسی رشد

 

دکتر محمدی

1.نظریه های رشد ویلیام کرین ترجمه رجایی و خویی نژاد

2.روانشناسی رشد دوجلد لورای برک ویرایش 2015

29/9/96

10

کتبی

طرح های آزمایشی

دکتر دلاور

1.آمار و احتمالات دکتر دلاور

30/9/96

10

شفاهی

کلیه دروس

---

----

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه برگزاری امتحان جامع  دانشجویان دکتری

نیمسال اول 97-96

 

رشته

زمان برگذاری آزمون

ساعت

نوع آزمون

دروس امتحانی

نام استاد

منابع

 

 

 

مدیریت آموزشی

2/9/96

9

کتبی

فرهنگ سازمانی

دکتر باقری

پیوست

2/9/96

11

کتبی

سیاست گذاری در نظام های آموزشی

خانم دکتر جعفری

پیوست

2/9/96

13

کتبی

تئوریهای سازمان و مدیریت در جهان امروز

دکتر قورچیان

پیوست

2/9/96

15

کتبی

روشهای برنامه ریزی در توسعه ملی و منطقه ای

دکتر قورچیان

پیوست

3/9/96

14

شفاهی

کلیه دروس

---

----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع آزمون جامع دکتری مدیریت آموزشی

 

دروس امتحانی

منابع

 

 

 

 

 

فرهنگ سازمانی

1-ادگار شاین(1383) مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری ترجمه برزو فرهی بوزنجانی و شمس الدین نوری نجفی، نشر سیمای جوان

2- ادگار شاین (1389). فرهنگ سازمانی، ترجمه ابراهیم محجوب. نشر فرا

3- مهدی ابزری و محمدرضا دلوی (1385).مدیریت فرهنگ سازمانی (مفاهیم و الگوها) با رویکرد تعالی گرا،  ناشر قاصد سحر

4- کویین و کامرون (1394) معماری فرهنگ سازمانی ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، تهران: نشر مدیران

5- شنایدر و بارسو(1382)مدیریت در پهنه فرهنگها ترجمه دکتر اعرابی و ایزدی، نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی

6- فتاح شریف‌زاده و مهدی کاظمی(1377) مدیریت و فرهنگ سازمانی، نشر قومس.

7- محمدعلی طوسی(1372) فرهنگ سازمانی، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی.

8- جزوات ارائه شده در کلاس

 

 

 

سیاست گذاری در نظام های آموزشی

1-مجید ربیعی، کیومرث نیازآذری، بهرنگ اسماعیلی شاد(1391). سیاست گذاری و فرآیند خط مشی عمومی در نظام آموزشی. انتشارات مهرالنبی

2- الوانی، سیدمهدی (1379). تصمیم و خط‌مشی دولتی. تهران: انتشارات سمت

3- الوانی، سیدمهدی، و شریف‌زاده، فتاح (1379). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

4- تسلیمی، محمدسعید (1378). تحلیل فرایندی فرایند خط‌مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری. انتشارات سمت.

5- حداد، وادی و دمسکی، تری (1379). فرایند برنامه‌ریزی ـ سیاستگذاری در آموزش و پرورش، ترجمه غلامرضا گرایی‌نژاد و رخساره کاظم. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

6- نفیسی، غلامحسین (1382). «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی آموزشی». دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش، جلد دوم. پژوهشکده تعلیم و تربیت.

7- جزوات ارائه شده در کلاس

 

 

 

 

 

منابع آزمون جامع دکتری مدیریت آموزشی

 

دروس امتحانی

منابع

 

 

 

 

 

 

تئوریهای سازمان و میریت در جهان امروز

1-تونی بوش(1395). تئوری های رهبری و مدیریت آموزشی ترجمه ی نیما شهیدی,عبدالحسین عباسیان, مهناز جلالوندی,فخری,حسین زاده,حدادنیا.

2- کیومرث نیازآذری، مریم تقوایی یزدی، مرضیه نیازآذری (1392).  نظریه های سازمان و مدیریت در هزاره سوم. انتشارات مهرالنبی

3- مهدی ایران‌نژاد پاریزی (1395). مدیریت سازمان‌های پیچیده از تئوری تا عمل-دیدگاه استراتژیک مدیران. نشر مدیران

4- مهدی ایران‌نژاد پاریزی (1395). مدیریت در هزاره سوم). نشر مدیران

5- استیفن کامینگز  01391). ازآفرینی استراتژی (نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت ترجمه سهراب

 خلیلی شورینی

6- حسین رحمان سرشت (1390). تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی.

7- رضا سید جوادین، حسین جلیلیان (1393). تئوری های مدیریت پیشرفته دکتری نگاه دانش

8- جزوات ارائه شده در کلاس

 

 

 

روشهای برنامه ریزی در توسعه ملی و منطقه ای

1-علی تقی پور ظهیر (1392) برنامه ریزی آموزش و پرورش، نظریه ها، روشها و فنون، انتشارات آگاه

2- پریدخت وحیدی (1373) .«آمایش سرزمین: راهنمایی برای برنامه‌ریزی آموزش‌عالی»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، شماره 3 و 4.

3- حسن طائی (1377). اشتغال و برنامه‌ریزی نیروی انسانی. انتشارات موسسه کار و تأمین اجتماعی.

   4- صرافی، مظفر (1379). مبانی برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای. انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

  5- گزارشهای توسعه انسانی

  6- کلیهبرنامههایتوسعهاجتماعی.فرهنگیواقتصاریازبرنامهاولتاپایانپنجم ۱۳۹۵ سازمانمدیریتو

        برنامه ریزی

   7- قورچیان نادرقلی و جمشیدی اوانکی مینا(1385) از آمایش سرزمین تا برنامه ریزی درسی.انشارات فراشناختی         اندیشه

   8- عمده ترین مسائل کشور و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم ...ناشر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

   9- جزوات ارائه شده در کلاس

 

 

 

 

 

برنامه برگزاری امتحان جامع  دانشجویان دکتری

نیمسال اول 97-96

 

 

رشته

زمان برگذاری آزمون

 

ساعت

نوع آزمون

 

دروس امتحانی

 

نام استاد

 

منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق عمومی

 

23/8/96

 

8

 

کتبی

 

بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی  ایران

 

 

دکتر پروین

1-کتاب دکتر ارسطا و کعبی

2- جزوه کلاسی

 

 

 

 

23/8/96

 

 

 

10

 

 

 

کتبی

 

 

 

نظارت بر اعمال حکومت

 

 

 

دکتر گرجی

۱. گرجی،حقوقیسازیسیاست،انتشاراتخرسندی

۲. فاورووگرجی،دادگاههایقانوناساسی،الگویاروپاییوغیراروپاییانتشاراتجنگل

3. گرجی،درتکاپویحقوقاساسی،انتشاراتجنگل

 

24/8/96

 

8

 

کتبی

 

 

حقوق بشر

 

 

دکتر فرخی

1-آزادی مذهب از منظر حقوق بین الملل با بررسی آراء دیوان اروپایی حقوق بشر. تألیف دکتر محمد امین موسوی( انتشارات جنگل)

2- کتاب حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن ... تألیف دکتر حسین مهرپور

 

24/8/96

 

10

 

کتبی

بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی

 

دکترمحمودی

 

فلسفه حقوق جلد دوم - دکتر کاتوزیان

25/8/96

10

شفاهی

کلیه دروس

-----

------

 

 

 

برنامه برگزاری امتحان جامع  دانشجویان دکتری

نیمسال اول 97-96

 

 

رشته

زمان برگذاری آزمون

 

ساعت

نوع آزمون

 

دروس امتحانی

 

نام استاد

 

منابع

 

 

 

 

حقوق کیفری و جرم شناسی

 

30/8/96

 

8

 

کتبی

 

 

حقوقکیفری عمومی

 

 

دکتر شاملو

1- قانون

2- آراء و وحدت رویه

3- مطالب درسی ترمی

4- سه جلد کتاب دکتر اردبیلی

30/8/96

10

کتبی

حقوقکیفریاختصاصی

دکتر گلدوزیان

متعاقباً اعلام می شود

 

1/9/96

 

8

 

کتبی

 

جرمشناسی

دکتر ابراهیمی

کتاب درآمدی بر پیشگیری از جرم(منون جندلی) ترجمه دکتر شهرام ابراهیمی

 

1/9/96

10

کتبی

آییندادرسیکیفری

دکترسایبانی

کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی

کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر طهماسبی

2/9/96

--

شفاهی

کلیه دروس

---

----

 

 

 

 

 

 

برنامه برگزاری امتحان جامع  دانشجویان دکتری

نیمسال اول 97-96

 

رشته

 

زمان برگذاری آزمون

 

ساعت

نوع آزمون

 

دروس امتحانی

 

نام استاد

 

منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسابداری

 

 

 

 

 

29/8/96

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

کتبی

 

 

 

 

 

 

 

تئوریحسابداری

 

 

 

 

 

 

دکترطالب نیا

الف-کتاب تئوری حسابداری دکتر بلکوئی(فصول: 3و4و7و8و10وو11و14و15و16)

ب- مقالات:

1-تنگناهای مفاهیم حسابداری 2- نقدی بر روش شناسی حسابداری 3- ارائه نوین صورتهای مالی 4- تدوین استانداردهای حسابداری بر اساس رویکردها مبتنی بر قواعد و اصول 5- نگرش فلسفی به تئوری اثباتی حسابداری از ابطال پذیری پوپر تا برنامه پژوهشی لاکتوش 6- بازکاوی تئوریهای دستوری حسابداری7- هماهنگ سازی استانداردهای بین المللی با منطق دیالکتیک هگل /هم ریختی/ دانش/ قدرت فوکر 8-واکاوی و نقد روش شناسی پژوهش تجربی مالی و حسابداری در ایران9- رویکردهای جدید تحقیقات حسابداری و تحول تئوریهای حسابداری10- بیانیه 1و 7 گزارشگری مالی بین المللی

22/8/96

14

کتبی

تحقیقاتجدیدوپیشرفتهایحسابداری

خانم دکتر حجازی

 

مقالات و موارد مطرح شده در کلاس

 

23/8/96

 

9

 

کتبی

مدیریت سرمایه گذاری و اوراق بهادار

دکتر وکیلی فرد

1- سوالات تشریحی با پاسخ استخراج شده از 22 فصل کتاب مدیریت سرمایه گذاری2- فصول 2و7و8 کتاب راعی                   3- فصول 6و7و9و11و16 کتاب جان هال ترجمه صالح آبادی

 

23/8/96

 

14

 

کتبی

حسابداری مدیریت و کنترل هزینه

 

دکتر رنجبر

1- جلد یک و دو حسابداری مدیریت استراتژیک دکتر نمازی

2- Accounting Information Decision Making & Strategy Execution( Atkinson/Kaplan/Matsumuya& Young

24/8/96

13

شفاهی

کلیه دروس

----

-------

 

 

 

 

برنامه برگزاری امتحان جامع  دانشجویان دکتری

نیمسال اول 97-96

 

رشته

زمان برگذاری آزمون

ساعت

نوع آزمون

دروس امتحانی

نام استاد

منابع

 

 

 

مدیریت آموزشی

2/9/96

9

کتبی

فرهنگ سازمانی

دکتر باقری

پیوست

2/9/96

11

کتبی

سیاست گذاری در نظام های آموزشی

خانم دکتر جعفری

پیوست

2/9/96

13

کتبی

تئوریهای سازمان و مدیریت در جهان امروز

دکتر قورچیان

پیوست

2/9/96

15

کتبی

روشهای برنامه ریزی در توسعه ملی و منطقه ای

دکتر قورچیان

پیوست

3/9/96

14

شفاهی

کلیه دروس

---

----

 

 

                                                                                           منابع آزمون جامع دکتری مدیریت آموزشی

 

دروس امتحانی

منابع

 

 

 

 

 

فرهنگ سازمانی

1-ادگار شاین(1383) مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری ترجمه برزو فرهی بوزنجانی و شمس الدین نوری نجفی، نشر سیمای جوان

2- ادگار شاین (1389). فرهنگ سازمانی، ترجمه ابراهیم محجوب. نشر فرا

3- مهدی ابزری و محمدرضا دلوی (1385).مدیریت فرهنگ سازمانی (مفاهیم و الگوها) با رویکرد تعالی گرا،  ناشر قاصد سحر

4- کویین و کامرون (1394) معماری فرهنگ سازمانی ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی، تهران: نشر مدیران

5- شنایدر و بارسو(1382)مدیریت در پهنه فرهنگها ترجمه دکتر اعرابی و ایزدی، نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی

6- فتاح شریف‌زاده و مهدی کاظمی(1377) مدیریت و فرهنگ سازمانی، نشر قومس.

7- محمدعلی طوسی(1372) فرهنگ سازمانی، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی.

8- جزوات ارائه شده در کلاس

 

 

 

سیاست گذاری در نظام های آموزشی

1-مجید ربیعی، کیومرث نیازآذری، بهرنگ اسماعیلی شاد(1391). سیاست گذاری و فرآیند خط مشی عمومی در نظام آموزشی. انتشارات مهرالنبی

2- الوانی، سیدمهدی (1379). تصمیم و خط‌مشی دولتی. تهران: انتشارات سمت

3- الوانی، سیدمهدی، و شریف‌زاده، فتاح (1379). فرایند خط‌ مشی‌گذاری عمومی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

4- تسلیمی، محمدسعید (1378). تحلیل فرایندی فرایند خط‌ مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری. انتشارات سمت.

5- حداد، وادی و دمسکی، تری (1379). فرایند برنامه‌ریزی ـ سیاستگذاری در آموزش و پرورش، ترجمه غلامرضا گرایی‌نژاد و رخساره کاظم. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

6- نفیسی، غلامحسین (1382). «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی آموزشی». دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش، جلد دوم. پژوهشکده تعلیم و تربیت.

7- جزوات ارائه شده در کلاس

 

 

 

 

 

منابع آزمون جامع دکتری مدیریت آموزشی

 

دروس امتحانی

منابع

 

 

 

 

 

 

تئوریهای سازمان و میریت در جهان امروز

1-تونی بوش(1395). تئوری های رهبری و مدیریت آموزشی ترجمه ی نیما شهیدی,عبدالحسین عباسیان, مهناز جلالوندی,فخری,حسین زاده,حدادنیا.

2- کیومرث نیازآذری، مریم تقوایی یزدی، مرضیه نیازآذری (1392).  نظریه های سازمان و مدیریت در هزاره سوم. انتشارات مهرالنبی

3- مهدی ایران‌نژاد پاریزی (1395). مدیریت سازمان‌های پیچیده از تئوری تا عمل-دیدگاه استراتژیک مدیران. نشر مدیران

4- مهدی ایران‌نژاد پاریزی (1395). مدیریت در هزاره سوم). نشر مدیران

5- استیفن کامینگز  01391). ازآفرینی استراتژی (نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت ترجمه سهراب

 خلیلی شورینی

6- حسین رحمان سرشت (1390). تئوری های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پساتجددگرایی.

7- رضا سید جوادین، حسین جلیلیان (1393). تئوری های مدیریت پیشرفته دکتری نگاه دانش

8- جزوات ارائه شده در کلاس

 

 

 

روشهای برنامه ریزی در توسعه ملی و منطقه ای

1-علی تقی پور ظهیر (1392) برنامه ریزی آموزش و پرورش، نظریه ها، روشها و فنون، انتشارات آگاه

2- پریدخت وحیدی (1373) .«آمایش سرزمین: راهنمایی برای برنامه‌ریزی آموزش‌عالی»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، شماره 3 و 4.

3- حسن طائی (1377). اشتغال و برنامه‌ریزی نیروی انسانی. انتشارات موسسه کار و تأمین اجتماعی.

   4- صرافی، مظفر (1379). مبانی برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای. انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

  5- گزارشهای توسعه انسانی

  6- کلیه برنامه های توسعه اجتماعی.فرهنگی واقتصاری ازبرنامه اول تاپایان پنجم ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و

        برنامه ریزی

   7- قورچیان نادرقلی و جمشیدی اوانکی مینا(1385) از آمایش سرزمین تا برنامه ریزی درسی.انشارات فراشناختی         اندیشه

   8- عمده ترین مسائل کشور و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم ...ناشر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

   9- جزوات ارائه شده در کلاس

 

 

 

 

 

برنامه برگزاری امتحان جامع  دانشجویان دکتری

نیمسال اول 97-96

 

 

رشته

زمان برگذاری آزمون

 

ساعت

نوع آزمون

 

دروس امتحانی

 

نام استاد

 

منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق عمومی

 

23/8/96

 

8

 

کتبی

 

بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی  ایران

 

 

دکتر پروین

1-کتاب دکتر ارسطا و کعبی

2- جزوه کلاسی

 

 

 

 

23/8/96

 

 

 

10

 

 

 

کتبی

 

 

 

نظارت بر اعمال حکومت

 

 

 

دکتر گرجی

۱. گرجی،حقوقی سازی سیاست،انتشارات خرسندی

۲. فاورووگرجی،دادگاههای قانون اساسی،الگوی اروپایی وغیراروپایی انتشارات جنگل

3. گرجی،درتکاپوی حقوق اساسی،انتشارات جنگل

 

24/8/96

 

8

 

کتبی

 

 

حقوق بشر

 

 

دکتر فرخی

1-آزادی مذهب از منظر حقوق بین الملل با بررسی آراء دیوان اروپایی حقوق بشر. تألیف دکتر محمد امین موسوی( انتشارات جنگل)

2- کتاب حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن ... تألیف دکتر حسین مهرپور

 

24/8/96

 

10

 

کتبی

بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی

 

دکترمحمودی

 

فلسفه حقوق جلد دوم - دکتر کاتوزیان

25/8/96

10

شفاهی

کلیه دروس

-----

------

 

 

 

برنامه برگزاری امتحان جامع  دانشجویان دکتری

نیمسال اول 97-96

 

 

رشته

زمان برگذاری آزمون

 

ساعت

نوع آزمون

 

دروس امتحانی

 

نام استاد

 

منابع

 

 

 

 

حقوق کیفری و جرم شناسی

 

30/8/96

 

8

 

کتبی

 

 

حقوق کیفری عمومی

 

 

دکتر شاملو

1- قانون

2- آراء و وحدت رویه

3- مطالب درسی ترمی

4- سه جلد کتاب دکتر اردبیلی

30/8/96

10

کتبی

حقوق کیفری اختصاصی

دکتر گلدوزیان

متعاقباً اعلام می شود

 

1/9/96

 

8

 

کتبی

 

جرم شناسی

دکتر ابراهیمی

کتاب درآمدی بر پیشگیری از جرم(منون جندلی) ترجمه دکتر شهرام ابراهیمی

 

1/9/96

10

کتبی

آیین دادرسی کیفری

دکترسایبانی

کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی

کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر طهماسبی

2/9/96

--

شفاهی

کلیه دروس

---

----

 

 

 

 

 

 

برنامه برگزاری امتحان جامع  دانشجویان دکتری

نیمسال اول 97-96

 

رشته

 

زمان برگذاری آزمون

 

ساعت

نوع آزمون

 

دروس امتحانی

 

نام استاد

 

منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسابداری

 

 

 

 

 

29/8/96

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

کتبی

 

 

 

 

 

 

 

تئوری حسابداری

 

 

 

 

 

 

دکترطالب نیا

الف-کتاب تئوری حسابداری دکتر بلکوئی(فصول: 3و4و7و8و10وو11و14و15و16)

ب- مقالات:

1-تنگناهای مفاهیم حسابداری 2- نقدی بر روش شناسی حسابداری 3- ارائه نوین صورتهای مالی 4- تدوین استانداردهای حسابداری بر اساس رویکردها مبتنی بر قواعد و اصول 5- نگرش فلسفی به تئوری اثباتی حسابداری از ابطال پذیری پوپر تا برنامه پژوهشی لاکتوش 6- بازکاوی تئوریهای دستوری حسابداری7- هماهنگ سازی استانداردهای بین المللی با منطق دیالکتیک هگل /هم ریختی/ دانش/ قدرت فوکر 8-واکاوی و نقد روش شناسی پژوهش تجربی مالی و حسابداری در ایران9- رویکردهای جدید تحقیقات حسابداری و تحول تئوریهای حسابداری10- بیانیه 1و 7 گزارشگری مالی بین المللی

29/8/96

14

کتبی

تحقیقات جدیدوپیشرفتهای حسابداری

خانم دکتر حجازی

 

مقالات و موارد مطرح شده در کلاس

 

30/8/96

 

9

 

کتبی

مدیریت سرمایه گذاری و اوراق بهادار

دکتر وکیلی فرد

1- سوالات تشریحی با پاسخ استخراج شده از 22 فصل کتاب مدیریت سرمایه گذاری2- فصول 2و7و8 کتاب راعی                   3- فصول 6و7و9و11و16 کتاب جان هال ترجمه صالح آبادی

 

30/8/96

 

14

 

کتبی

حسابداری مدیریت و کنترل هزینه

 

دکتر رنجبر

1- جلد یک و دو حسابداری مدیریت استراتژیک دکتر نمازی

2- Accounting Information Decision Making & Strategy Execution( Atkinson/Kaplan/Matsumuya& Young

1/9/96

13

شفاهی

کلیه دروس

----

-------

 

 

 

دکتری مدیریت آموزشی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی

2

جبرانی

2

زبان تخصصی پیشرفته

2

جبرانی

3

آمار پیشرفته

2

جبرانی

4

اقتصاد آموزش و پرورش

2

جبرانی

5

مبانی سازمان و مدیریت آموزشی

2

جبرانی

جمع

10

 

 

 

دانشکده علوم انسانی

دروس دانشجویان دکتری ورودی مهر 96

دکتری حقوق عمومی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی

2

جبرانی

2

زبان تخصصی پیشرفته

2

جبرانی

3

دروس جبرانی

6

با نظر مدیر گروه

جمع

10

 

 

 

دکتری حقوق جزا و کیفری

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی

2

جبرانی

2

زبان تخصصی پیشرفته

2

جبرانی

3

دروس جبرانی

6

با نظر مدیر گروه

جمع

10

 

 

 

دکتری روانشناسی عمومی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی

2

جبرانی

2

زبان تخصصی پیشرفته

2

جبرانی

3

دروس جبرانی

6

با نظر مدیر گروه

جمع

10

 

 

 

 

نکات مهم:

  1. تعداد کل واحدای دوره دکتری در تمام رشته ها 36 واحد( مجوع دروس نظری و رساله) است. 
  2. دروس روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی وزبان تخصصی پیشرفته جزو دروس جبرانی مشترک برای همه دانشجویان می باشد.    

* بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی، پذیرفته شدگانی که در برخی از دروس امتحانی آزمون دکتری، نمره خام کمتر از 33/33 کسب نموده باشند، لازم است مطابق نظر گروه تخصصی مربوطه از دروس مرتبط به میزان حداکثر 6 واحد( علاوه بر دروس جبرانی مشترک) به عنوان درس جبرانی بگذرانند.

  1. نمره دروس جبرانی در محاسبه میانگین ترم و کل محاسبه نمی شود.
  2. حداقل نمره قبولی در هر درس 14 می باشد.
  3. میانگین کل معدل باید 16 باشد.
  4. حداکثر واحدهای انتخابی در هر ترم 10 واحد و حداقل 6 واحد است.
  5. در صورت تکرار یک درس توسط دانشجو، فقط نمره قبولی در کارنامه ثبت و در تعیین میانگین کل محاسبه می شود.
  6. تعداد واحد ها رساله بین 18 واحد می باشد که در سه ترم ارائه می شود.

 

 

          شرایط شرکت درآزمون جامع

•گذراندن کلیه دروس آموزشی دوره دکتری وکسب حداقل معدل کل 16وبالاتر

•  انتخاب واحدآمادگی امتحان جامع در همان نیمسال

•   ارائه گواهی قبولی درآزمون زبان انگلیسی موردتائید دانشگاه آزاداسلامی مطابق بخشنامه به مدیرگروه مربوطه حداقل دوهفته قبل ازبرگزاری آزمون الزامی میباشد .

•   اخذ فرم تسویه حساب آموزشی دوره ازگروه آموزشی دانشکده وارائه به مدیرگروه مربوطه حداقل دوهفته قبل از برگزاری آزمون الزامی میباشد.

• آزمون جامع هر سال در نوبت، اردیبهشت و آبان ماه به صورت کتبی و شفاهی برگذار می شود و نمره قبولی آن میانگین 15 از 20 ( برای ورودی 94 و قبل از آن) و میانگین 16 از 20( برای ورودی95 به بعد) می باشد که در محاسبه میانگین ترم و کل محاسبه نمی شود.

•در صورت عدم ثبت نام دانشجو در نیمسالی که می تواند در امتحان جامع شرکت نماید، برای دانشجو مرخصی با احتساب و شهریه منظور می شود.

-----------------------------------------------------------------------------

 

پیرومصوبه جلسه هیات رئیسه محترم دانشگاه آزاداسلامی (سازمان مرکزی) درخصوص حدنصاب نمره آزمون های موردتایید دانشگاه،بدین وسیله جدول عناوین آزمونهای مورد تایید به همراه حد نصاب نمرات مربوطه اعلام میشود. آن دسته ازدانشجویانی که 80 درصدنمره حد نصاب را کسب نمایند میتوانند مشروط به کسب نمره قبولی قبل زدفاع،درامتحان جامع شرکت نمایند.

 

 

حداقل نمره قابل قبول برای دفاع نهایی از پایان نامه حداقل نمره قابل قبول برای شرکت در امتحان جامع    نام آزمون               
50 40 EPT-IAU
65 52 (TOEFL(IBT
520 416 (TOEFL(PAPER BASE
65 52 MSRT,MCHE
540 432 TOLIMO
6 4.8 IELTS

 

 
 
حداقل نمره قابل قبول برای دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت دفاع نهایی از پایان نامه    حداقل نمره قابل قبول برای دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت شرکت در امتحان جامع

 نام آزمون                                          

35 28 EPT-IAU
45.5 36.4 (TOEFL(IBT
364 291.2 (TOEFL(PAPER BASE
45.5 36.4 MSRT,MCHE
378 302.4 TOLIMO
4.2 3.36 IELTS