بورد آموزشی دکتری

مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان دکتری

1)  (فرم پیشنهاد موضوع دکتری

2 )شیوه نامه نگارش و تدوین

3) فرم پیشرفت کار

4) فرم تسویه حساب آموزشی

5) فرم ارائه مقاله

6) فرم تایید مقاله

7) فرم امادگی پیش از دفاع

8)فرم تایید اصلاحات پیش از دفاع

9) فرم شماره یک

10)  فرم تاریخ برگزاری دفاع

11)فرم تایید تاریخ دفاع

12) فرم تحویل رساله

-----------------------------------------------------------

منابع آزمون جامع دکتری اردیبهشت 97

--------------------------------------------------------------------------

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع دکترا  چنانچه در مقاطع تحصیلی قبلی درس  با عنوان وصایا امام رانگذرانده اند باید این درس همراه با دروس ترمی اول ودوم  اخذ نمایند . در غیر این صورت فارغ التحصیل نمی شوند .

دانشجو موظف است در ترم اول نسبت به رفع نقص پرونده  آموزشی ( مدرک  تحصیلی و عکس و ریزنمرات وتایید تحصیلی ) اقدام نمایید.

دانشجویان  در صورت نقص تاییدیه وریزنمرات باید  با مراجعه به  طبقه هم کف ساختمان آموزش قسمت امور ثبت نامه نسبت به اخذ نامه تقاضای  ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی از دانشگاه  مقطع   اقدام نمایند .

----------------------------------------

پیرومصوبه جلسه هیات رئیسه محترم دانشگاه آزاداسلامی (سازمان مرکزی) درخصوص حدنصاب نمره آزمون های موردتایید دانشگاه،بدین وسیله جدول عناوین آزمونهای مورد تایید به همراه حد نصاب نمرات مربوطه اعلام میشود. آن دسته ازدانشجویانی که 80 درصدنمره حد نصاب را کسب نمایند میتوانند مشروط به کسب نمره قبولی قبل زدفاع،درامتحان جامع شرکت نمایند.

 

 

حداقل نمره قابل قبول برای دفاع نهایی از پایان نامه حداقل نمره قابل قبول برای شرکت در امتحان جامع    نام آزمون               
50 40 EPT-IAU
65 52 (TOEFL(IBT
520 416 (TOEFL(PAPER BASE
65 52 MSRT,MCHE
540 432 TOLIMO
6 4.8 IELTS

 

 
 
حداقل نمره قابل قبول برای دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت دفاع نهایی از پایان نامه    حداقل نمره قابل قبول برای دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت شرکت در امتحان جامع

 نام آزمون                                          

35 28 EPT-IAU
45.5 36.4 (TOEFL(IBT
364 291.2 (TOEFL(PAPER BASE
45.5 36.4 MSRT,MCHE
378 302.4 TOLIMO
4.2 3.36 IELTS