بورد آموزشی کارشناسی ارشد

 

 

دانشکده علوم انسانی

دروس دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 96

کارشناسی ارشد حسابداری

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

متون تخصصی به زبان انگلیسی

2

 

2

حسابرسی پیشرفته

2

 

3

تئوری حسابداری 1

3

 

4

حسابداری مدیریت

3

 

جمع

10

 

 

 

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

آمار کاربردی پیشرفته

2

 

2

مدیریت مالی

3

 

3

حسابداری مدیریت

2

 

4

سیستمهای اطلاعات مدیریت

2

 

5

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

3

 

جمع

12

 

 

 

کارشناسی ارشد  آموزش و بهسازی منابع انسانی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

مدیریت منابع انسانی

2

 

2

مبانی آموزش بزرگسالان

2

 

3

زبان تخصصی

2

 

4

طراحی برنامه های آموزش ضمن خدمت

2

 

5

روابط انسانی در سازمان های آموزشی

3

 

6

آمار استنباطی پیشرفته

2

 

جمع

13

 

 

 

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی(نیمه مرتبط-کارشناسی اقتصاد بازرگانی)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

اقتصاد خرد

4

 

2

اقتصاد کلان

4

 

3

اقتصاد سنجیپیش

3

 

4

اکتشاف و تولید(عملیات بالا دستی)

3

 

جمع

14

 

 

 

 

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی(نیمه مرتبط-کارشناسی اقتصاد نظری)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

اقتصاد خرد

4

 

2

اقتصاد کلان

4

 

3

اکتشاف و تولید(عملیات بالا دستی)

3

 

جمع

11

 

 

 

 

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی(غیرمرتبط)

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

مبانی علم اقتصاد

4

 

2

اقتصاد سنجیپیش

3

 

3

اکتشاف و تولید(عملیات بالا دستی)

3

 

جمع

10

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

آواشناسی

2

 

2

مسایل زبان شناسی

2

 

3

روش تحقیق

2

 

4

اصول وتئوریهای تدریس زبان

2

 

5

نگارش پیشرفته 

2

 

جمع

10

 

 

 

 

 

 

کارشناسی  ارشد مترجمی زبان انگلیسی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

روشهای پیشرفته تحقیق درترجمه

2

 

2

زبانشناسی کاربردی در ترجمه 

2

 

3

نظریه های ترجمه

2

 

4

ادب فارسی در ادبیات جهان

2

 

5

درس اختیاری 

2

 

جمع

10

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

اصول مدیریت آموزشی                                                                        

3

 

2

اصول برنامه ریزی آموزشی

2

 

3

کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی

3

 

4

زبان تخصصی

2

 

جمع

10

 

 

 

 

کارشناسی  ارشد مدیریت بازرگانی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

2

 

2

تحلیل آماری

2

 

3

مدیریت استراتژیک پیشرفته

2

 

4

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

2

 

5

اخلاق و احکام کسب و کار

2

 

6

زبان تخصصی

2

جبرانی

جمع

12

 

 

 

کارشناسی  ارشد مدیریت کسب و کار

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

مدیریت استراتزیک

3

 

2

مدیریت رفتار سازمانی

3

 

3

مدیریت بازاریابی

3

 

4

تئوریهای  سازمان  ومدیریت

3

 

جمع

12

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

زبان تخصصی

2

جبرانی

2

استفاده از روشهای آماری پیشرفته

2

 

3

نظریه های روان درمانی

2

 

4

روانشناسی رشد

2

جبرانی

5

روش تحقیق

2

جبرانی

6

اصول روانشناسی بالینی

2

جبرانی

7

روانشناسی مرضی کودک

2

جبرانی

جمع

14

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

روشهای آماری پیشرفته

2

 

2

پیسکوفیزیولوژی و نوروپیسکولوژی

2

 

3

روانشناسی رشد

2

جبرانی

4

زبان تخصصی

2

جبرانی

5

روانشناسی عمومی

2

جبرانی

6

روانشناسی مرضی کودک

2

جبرانی

7

روش تحقیق

2

جبرانی

جمع

14

 

 

 

 

 

 

کارشناسی  ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

جرم شناسی

2

 

2

متون فقه جزایی(1)

2

 

3

حقوق جزا عمومی (1)

2

 

4

دروس اختیاری

2

 

5

دروس پیشنیاز برای دانشجویان غیر مرتبط و نیمه مرتبط

6

جبرانی

جمع

14

 

 

 

 

کارشناسی ارشد  حقوق خصوصی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

متون فقه (1)

2

 

2

حقوق تجارت

2

 

3

حقوق مدنی (1)

2

 

4

دروس اختیاری

2

 

5

دروس پیشنیاز برای دانشجویان غیر مرتبط و نیمه مرتبط

6

جبرانی

جمع

14

 

 

 

 

کارشناسی ارشد حقوق عمومی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

مبانی حقوق عمومی

2

 

2

حقوق اساسی تطبیقی

3

 

3

حقوق اداری ایران

2

 

4

دروس اختیاری

1

 

5

دروس پیشنیاز برای دانشجویان غیر مرتبط و نیمه مرتبط

6

جبرانی

جمع

15

 

 

 

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

توضیحات

1

مباحث اصول (1)

4

 

2

فقه استدلالی (1)

4

 

3

زبان خارجی                                                 

2

 

جمع

10

 

 

 

نکات مهم:

1- رعایت پیش نیاز دروس انتخابی بر اساس جدول دروس ارائه شده و همچنین رعایت سقف واحد الزامی بوده و مسئولیت عدم رعایت آن به عهده دانشجو می باشد.

2- تعداد کل واحدهای کارشناسی ارشد با احتساب پایان نامه 32 واحد می باشد.

3- حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از اصلی یا جبرانی 12 می باشد.

4- میانگین نمرات دروس در هر نیمسال تحصیلی نباید از 14 کمتر باشد. اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال کمتر از 14 باشد؛ دانشجو  از ادامه تحصیل محروم می شود .

5- نمره دروس اختیاری در محاسبه میانگین ترم و کل محاسبه می شود اما نمره دروس جبرانی در میانگین ترم و کل محاسبه نمی شود.

6- نمرات مردودی(کمتر از 12) در محاسبه میانگین ترم و کل محاسبه نمی شود.

7- حداکثر واحدهای انتخابی در هر ترم 14 واحد و حداقل 8 واحد می باشد.

8-  دانشجویانی که در مقطع قبلی درس وصایای امام را  نگذرانده اند ملزم به گذراندن این درس می باشند.

9- شرط اخذ پایان نامه توسط دانشجو، گذراندن کلیه دروس نظری و کسب میانگین نمرات حداقل 14 می باشد.

10- حداکثر سنوات تحصیلی کارشناسی ارشد برای دانشجویان مشمول شش ترم و دانشجویان غیر مشمول و خانمها هفت ترم می باشد.بدیهی است دانشجویانی که تا آخرین ترم موفق به دفاع نمی شوند الزاماً باید جهت درخواست افزایش سنوات خود در پایان نیمسال تحصیلی به تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.

11– دفاع از پایان نامه حداقل شش ماه پس از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده امکان پذیر است.

12- دانشجو پس از انتخاب پایان نامه، تا زمانی که آن را به پایان نرسانیده است در نیمسال های بعدی نیز باید پایان نامه را اخذ نماید.

13- داشتن استاد راهنما(با رشته مرتبط) الزامی و استاد مشاور اختیاری است.

14- دانشجویانی که مدرک کارشناسی غیر مرتبط دارند، جهت دریافت صورتجلسه تعیین درس جبرانی، به کارشناس گروه مراجعه نمایند.