بورد آموزشی

قابل توجه دانشجویان محترم 

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند حذف واضافه بهمن ماه ۹۶ از تاریخ 22/12/96  لغایت 23/12/96تمدید شده است. دانشجویان تا این تاریخ فرصت دارند نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند(پایان نامه دانشجویان ارشد و رساله و آزمون جامع دکتری نیز شامل این موضوع می شود) بدیهی است پس از این تاریخ بعلت بستن سامانه بطور خودکار ومستقیم توسط سازمان مرکزی امکان ثبت انتخاب واحد حتی در واحد دانشگاهی هم وجود نخواهد داشت و دانشجویان ملزم به اخذ مرخصی تحصیلی جهت این ترم خود خواهند شد.

                                                                                                                                    دانشکده علوم انسانی

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 97-96

انتخاب واحد راس ساعت 24جمعه 6بهمن ماه 1396 آغاز خواهد شد انتخاب واحد تنها به صورت اینترنتی انجام می گیرد.و دانشجویان بایستی نسبت به رفع مشکلات مالی خود اعم از شهریه و صندوق رفاه قبل از انتخاب واحد اقدام نمایند

 

 

انتخاب واحد

روز

تاریخ

ورودی

جنسیت

شنبه

7/11/96

94وما قبل آن

مختلط

یکشنبه

8/11/96

94 وما قبل آن

مختلط

دوشنبه

9/11/96

95

مختلط

سه شنبه

10/11/96

95

مختلط

چهارشنبه

11/11/96

96

مختلط

پنج شنبه

12/11/96

96

مختلط

 

شروع کلاس ها  شنبه   14/11/96

 

حذف واضافه

شنبه

28/11/96

کلیه ورودی ها

مختلط

یکشنبه

29/11/96

کلیه ورودی ها

مختلط

دوشنبه

30/11/96

کلیه ورودی ها

مختلط

چهارشنبه

2/12/96

کلیه ورودی ها

مختلط

پنچ شنبه

3/121/96

کلیه ورودی ها

مختلط

خاتمه کلاس ها  پنج شنبه   24/03/97

امتحانات پایان ترم     27/3/97 الی  07/04/97

 

توضیحات:

  1. رعایت پیشنیاز الزامی وبه عهده دانشجو می باشد.
  2. در صورت عدم مراجعه دانشجویان در زمانهای تعیین شده می بایستی نسبت به اخذ مرخصی تحصیلی اقدام نمایند.

حوزه معاونت آموزشی وتحصیلات

                                                                                                                                                                                  تکمیلی دانشگاه

---------------------------------------------------------------------------------------

قابل توجه

کلیه دانشجویانی که واحد تربیت بدنی- تربیت بدنی ویژه و ورزش 1- ورزش ویژه را در نیمسال دوم 97-96 اخذ نموده اند:

((تمامی کلاس های تربیت بدنی واحد خواهران و برادران از روزشنبه5/12/96 در سال 96 و 25/1/ 97   در سال 97 )) مطابق با ساعات انتخاب شده دانشجو در انتخاب واحد،  شروع خواهد شد.

کلیه کلاس های واحد خواهران در مجموعه ورزشی حجاب (سوله ورزشی خانه بد مینتون ) به آدرس: بلوار غدیر -جنب تالار شهید آوینی-مجموعه ورزشی حجاب ) برگزار و کلیه کلاس های واحد برادران در زمین چمن دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس برگزار خواهد شد.

حضور در کلیه کلاس هابرای تمامی دانشجویان  الزامی است

دانشجویانی که واحد تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه را نیز اخذ نموده اند ،حضورشان در تمامی جلسات کلاس عملی الزامی است ودر صورت غیبت غیر موجه دانشجویان واحد مربوطه توسط گروه تربیت بدنی حذف می گردد.

درس تربیت بدنی پیش نیاز ورزش 1 می باشد و رعایت پیش نیاز بر عهده دانشجو است.

مدیریت گروه تربیت بدنی