لیست هیات علمی دانشکده علوم انسانی

‌گروه حقوق:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ حمید قاسمی مربی (دانشجوی دکترا)  
۲ صدری نجیبی مربی (دانشجوی دکترا)  
۳ علیرضا سایبانی استادیار  
۴ ابوذر سالاری‌فر مربی (دانشجوی دکترا)  
۵ احمد رنجبر دکترا  
۶ مصطفی سراجی استادیار  
۷ پوریا رضی مربی (دانشجوی دکترا)  
۸ عبدالنعیم شهریاری استادیار  
۹ هوشنگ آبروشن مربی  
۱۰ علی غلامی مربی  
۱۱ سیروس ضرغامی استادیار  
۱۲ حسن محمدی رمقانی استادیار  

گروه حسابداری:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ مهدی دسینه مربی (دانشجوی دکترا)  
۲ ذکوان ایمانی مربی (دانشجوی دکترا)  
۳ حمیدرستمی مربی (دانشجوی دکترا)  
۴ فاطمه مریدی مربی (دانشجوی دکترا)  
۵ علی همایون مربی (دانشجوی دکترا)  
۶ افشین آرمین مربی (دانشجوی دکترا)  
۷ ثمین خوشنود مربی  
۸ حجت‌اله سالاری دکترا  
۹ علی امیری استادیار  
۱۰ داوود خدادادی استادیار  

گروه مدیریت:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ مهدی باقری دانشیار  
۲ محمد حسین رنجبر استادیار  
۳ سعید مرادپور مربی (دانشجوی دکترا)  
۴ کلثوم نامی استادیار  
۵ پریوش جعفری استادیار  
۶ نادرقلی قورچیان دانشیار  
۷ محمود صباحی زاده استادیار  

گروه مترجمی زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ لاله اسحق زاده مربی  
۲ فاطمه بشارتی مربی  
۳ لیلا حاج عبدالرسولی مربی  
۴ نغمه اسماعیلی مربی (دانشجوی دکترا)  
۵ سیدفواد خطیب مربی (دانشجوی دکترا)  
۶ وفا نادرنیا استادیار  
۷ صدیقه عباس نسب استادیار  
۸ سید عبدالله رضوی مربی (دانشجوی دکترا)  
۹ فضل اله صمیمی استادیار  
۱۰ احسان محمدی نژاد کهتکی مربی (دانشجوی دکترا)  

گروه علوم اقتصادی:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ سلمان ستوده‌نیا مربی (دانشجوی دکترا)  
۲ حسین حیدری مربی  
۳ ‌ ابراهیم نگهداری دکترا  
۴ احمدعلی اسدپور استادیار  
۵ مهران افراسیابی مربی (دانشجوی دکترا)  
۶ مهسا محقق زاده مربی (دانشجوی دکترا)  

گروه علوم تربیتی:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ محمد‌نور رحمانی استادیار  
۲ میترا فرهنگ اصفهانی مربی (دانشجوی دکترا)  
۳ علیرضا فرهنگ اصفهانی مربی (دانشجوی دکترا)  

گروه علوم اجتماعی:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ عباس براهیمی مربی  
۲ ثمنیه بهادری جهرمی مربی  

گروه الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ بهروز مجدزاده مربی (دانشجوی دکترا)  
۲ سیما رهگشا مربی (دانشجوی دکترا)  
۳ سارا ادیبی استادیار  

گروه ادبیات فارسی:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ مریم علیمرادی دکترا  
۲ زهرا باباپور مربی (دانشجوی دکترا)  
۳ بتول سعدی‌پور مربی  
۴ پروین ضیاء‌خدادادیان مربی (دانشجوی دکترا)  

گروه دینی و عربی و فلسفه و کلام اسلامی:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ عباس دهقانی‌نژاد استادیار  
۲ محمد نجاتی استادیار  
۳ محسن محمودی استادیار  
۴ مصطفی مجد استادیار  

گروه دروس معارف اسلامی:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ لیلا امینی مربی (دانشجوی دکترا)  
۲ مرتضی صفدری‌ نیاک مربی  

گروه تربیت بدنی:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ گلناز ارباب دکترا  
۲ کمال رنجبر -  

گروه روانشناسی:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل
۱ کبری حاجی علیزاده استادیار  
۲ نوشین تقی نژاد استادیار  
۳ فاطمه شیبانی مربی  
۴ آزیتا امیرفخرایی استادیار  
۵ عبدالزهرا نعامی استادیار  
۶ اقبال زارعی استادیار