- سه شنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۶

رئیس دانشکده علوم انسانی

نام و نام خانوادگی: محسن محمودی

سمت: رئیس دانشکده علوم انسانی

تحصیلات: دکتری فلسفه

مرتبه علمی: استادیار (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس)