- سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

رئیس دانشکده علوم انسانی

نام و نام خانوادگی: علی امیری

سمت: رئیس دانشکده علوم انسانی

تحصیلات: دکتری حسابداری مدیریت

مرتبه علمی: استادیار (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس)